Fratele lui Roy Smith a murit in 1993. Intotdeauna il interesasera pasarile si, inainte de a se stinge, obisnuia sa ademeneasca o mierla anume in curtea sa si